söndag 3 november 2013

Neutral?

Sveriges neutralitet...ja..vad har det egentligen resulterat i?

Vi håller oss utanför allt men vill ändå vara del av någonting större..världsläget sägs kräva det...Nato där ni vet som vi övar tillsammans med emellanåt..och så har vi ju sen 50-talet samarbetat med USA på olika sätt..NSA och det som idag här hemma kallas FRA, ett namn det fick 1962.

Men vi blev ändå attackerade under tex andra världskriget..både Sovjet, England och Tyskland utsatte oss för krigshandlingar...men så är det väl i krig antar jag...neutral? Jovisst...surt sa räven :(

Lista över krigshandlingar mot Sverige under andra världskriget


1939, 24 september: Handelsfartyget S/S Gertrud Bratt stoppas och sänks av den tyska ubåten U-4 sedan besättningen fått lämna fartyget.[1]
1939, 25 september: Handelsfartyget Silesia stoppas och sänks av den tyska ubåten U-36 sedan besättningen fått lämna fartyget.[2]
1939, 27 september: Handelsfartyget Algeria tas som byte av den tyska ubåten U-36. Fartyg och besättning släpps senare fria av tyskarna.[3]
1939, 28 september: Handelsfartyget S/S Nyland stoppas och sänks av den tyska ubåten U-16 sedan besättningen fått lämna fartyget.[4]
1939, 29 september: Handelsfartyget Britt uppbringas av tyska krigsfartyg på Nordsjön och förs till tysk hamn..[5]
1939, 30 september: Handelsfartyget Gun stoppas och sänks av den tyska ubåten U-3 sedan besättningen fått lämna fartyget.[6]
1939, 1 oktober: Handelsfartyget Ask beskjuts av tyskt flygplan på svenskt vatten utanför Simrishamn och beordras styra ut från territorialvattnet. Uppbringningen hindras av tillskyndande svenska flygplan.[7]
1939, 1 oktober: Handelsfartyget Mercia uppbringas av tyska krigsfartyg på Östersjön och förs till tysk hamn.[8]
1939, 8 oktober: Handelsfartyget Vistula stoppas och sänks av den tyska ubåten U-37 sedan besättningen fått lämna fartyget. 9 besättningsmän avlider.[9]
1939, 12 oktober: Handelsfartyget Wanja uppbringas av en engelsk kryssare i Nordatlanten och förs mot Kirkwall, men strandar. .[8]
1939, 14 oktober: Handelsfartyget Jupiter uppbringas av tyska krigsfartyg på östra Nordsjön och förs till tysk hamn..[10]
1939, 20 oktober: Handelsfartyget Gustaf Adolf stoppas och sänks av den tyska ubåten U-34 sedan besättningen fått lämna fartyget.[11]
1939, 2 november: Handelsfartyget Thule prejades i neutralitetsleden sydost om Åhus av ett tyskt sjöflygplan som satte ombord prismanskap. Dessa gav sig dock iväg när ett svenskt plan började cirkla över fartyget.[7]
1939, 27 november: Tankfartyget Gustaf E. Reuter sänks av den tyska ubåten U-48, en besättningsman omkommer.[12]
1939, 3 december: Handelsfartyget Rudolf sänks av den tyska ubåten U-56, 9 besättningsmän omkommer.[13]
1939, 6 december: Handelsfartyget Vinga sänks av den tyska ubåten U-31.[14]
1939, 16 december: Handelsfartyget S/S Lister sänks av misstag av den tyska ubåten U-59.[15]
1939, 20 december: Handelsfartyget S/S Mars sänks av en tysk mina, 7 besättningsmän omkommer.[16]
1939, 21 december: Handelsfartyget S/S Mars av Helsingborg (annat fartyg än ovan nämnda) sänks av den tyska ubåten U-21, 18 besättningsmän omkommer.[17]
1939, 21 december: Handelsfartyget S/S Carl Henckel sänks av den tyska ubåten U-21, 10 besättningsmän omkommer.[18]
1940, 1 januari: Handelsfartyget S/S Lars Magnus Trozelli sänks av den tyska ubåten U-58, 7 besättningsmän omkommer.[19]
1940, 3 januari: Handelsfartyget Svartön sänks av den tyska ubåten U-58, 20 besättningsmän omkommer.[20]
1940, 5 januari: Handelsfartyget Fenris sänks av sovjetiska ubåtar. Inga omkomna.[21]
1940, 13 januari: Handelsfartyget Sylvia sänks av den tyska ubåten U-20, hela besättningen på 20 man omkommer.[22]
1940, 18 januari: Handelsfartyget Pajala sänks av den tyska ubåten U-25.[23]
1940, 18 januari: Handelsfartyget Flandria sänks av den tyska ubåten U-9, 17 besättningsmän omkommer.[24]
1940, 19 januari: Handelsfartyget Foxen sänks, antagligen av den tyska ubåten U-55 och 17 besättningsmän omkommer.[25]
1940, 19 januari: Handelsfartyget Patria sänks av den tyska ubåten U-9.[26]
1940, 22 januari: Handelsfartyget Gothia sänks av misstag av den tyska ubåten U-51, tre besättningsmän omkommer.[27]
1940, 23 januari: Handelsfartyget Andalusia sänks, antagligen av den tyska ubåten U-55 och hela besättningen på 21 man omkommer.[28]
1940, februari: Flera sovjetiska bombplan släpper bomber över Pajala kyrkby.
1940, 1 februari: Handelsfartyget Fram sänks av den tyska ubåten U-13, 9 besättningsmän omkommer.[29]
1940, 11 februari: Handelsfartyget Orania sänks av den tyska ubåten U-50, 14 besättningsmän omkommer.[30]
1940, 12 februari: Handelsfartyget Dalarö sänks av den tyska ubåten U-53, 1 besättningsman omkommer.[31]
1940, 13 februari: Handelsfartyget S/S Norna sänks av den tyska ubåten U-53 och hela besättningen på 18 man omkommer.[32]
1940, 16 februari: Handelsfartyget S/S Liana sänks av den tyska ubåten U-14, 10 besättningsmän omkommer.[33]
1940, 16 februari: Handelsfartyget S/S Osmed sänks av den tyska ubåten U-14, 13 besättningsmän omkommer.[34]
1940, 19 februari: Handelsfartygen Bohus och Start uppbringas av tyska jagare på svenskt vatten utanför Hållö.[7]
1940, 24 februari: Handelsfartyget Santos sänks av den tyska ubåten U-63, 31 besättningsmän omkommer.[35]
1940, 2 mars: Handelsfartyget M/F Lagaholm sänks av den tyska ubåten U-32, 1 besättningsman omkommer.[36]
1940, 10 april: Tankfartyget Sveaborg sänks av den tyska ubåten U-37, 5 besättningsmän omkommer.[37]
1940, 19 maj: Handelsfartyget Erik Frisell sänks av den tyska ubåten U-37.[38]
1940, 20 maj: Ett tyskt flygplan beskjuter pansartåget "Kiruna" på Vassijaure järnvägsstation, varvid en värnpliktig soldat dödas.[39]
1940, 20 juni: Handelsfartyget Tilia Gorthon sänks av den tyska ubåten U-38, 10 besättningsmän omkommer.[40]
1940, 20 juni: Den brittiska flottan utanför Torshamn på Färöarna beslagtar fyra svenska jagare. HMS Psilander, HMS Puke, HMS Romulus, HMS Remus, Jagarna släpps senare.
1940, 7 juli: Handelsfartyget Bissen sänks av den tyska ubåten U-99.[41]
1940, 17 juli: Handelsfartyget S/S O.A. Brodin sänks av den tyska ubåten U-57, 3 besättningsmän omkommer.[42]
1941, 25 februari:Lejdfartyget M/T Castor sänks av den tyska ubåten U 46. 15 man omkommer[43]
1941, 25 februari:Lejdfartyget S/S Göteborg sänks av den tyska ubåten U 70. Samtliga 23 man omkommer[43]
1941, 5 mars:Lejdfartyget M/S Murjek sänks av den tyska ubåten U 95. Samtliga 31 man omkommer[43]
1941, 12 april:Lejdfartyget M/F Kexholm tvingas av en Brittisk beväpnad trålare att avvika från den överenskomna leden och sänks därefter av ett tyskt bombplan. Besättningen räddas[43]
1941, 17 april:Lejdfartyget M/S Venezuela sänks av den tyska ubåten U 123. Samtliga 49 personer omkommer[43]
1941, 9 juli: Östbysänkningarna: Delar av en tysk konvoj sänks av svenska minor; hjälpfartygen Tannenberg, Preussen och Hansestadt Danzig. Uppskattningsvis 150-200 tyskar omkommer.
1942, 13 april: Handelsfartyget M/F Korsholm sänks av artilleri från en ubåt i konvoj utanför Floridas kust
1942, 22 juni: Handelsfartyget Ada Gorthon sänks av sovjetiska ubåten SC 317 sydost norra Möckleby vid Ölands ostkust. 14 sjömän omkommer.[21][44]
1942, 9 juni: Röda korsfartyget Stureborg sänkt av italienskt torpedplan i Medelhavet. 20 personer omkommer.
1942, 20 juni: en DC:3:a, SE-BAG angrips av tyskt jaktflyg och skadas men lyckas ta sig till sin destination, Bromma.[45]
1942, 9 juli: Handelsfartyget S/S Margareta sänks av den sovjetiska ubåten S-7 utanför Arköbådan. 14 sjömän omkommer.[21][44]
1942, 11 juli: Handelsfartyget M/F Luleå sänks av den sovjetiska ubåten S-7 vid Kungsgrund. 8 sjömän omkommer.[21][44]
1942, 12 juli: Jagaren Stockholm fäller sjunkbomber mot den sovjetiska ubåten S 7 som sannolikt blir skadad, men som lyckas fortsätta sitt uppdrag.[44]
1942, 21 juli: Svenska eskortfartyg fäller sjunkbomber mot den sovjetiska ubåten SC 406 sydost Kungsgrund. Ubåten skadas troligen men tar sig tillbaks till sin bas.[44]
1942, 18 augusti: De malmlastade handelsfartyget C F Liljevalch sänks av den sovjetisk ubåten L3 öster om Västervik. 26 sjömän omkommer, endast 7 i besättningen överlever. De eskorterande jagarna Nordenskjöld och Norrköping fäller sjunkbomber mot den sovjetiska ubåten som troligen skadas men som lyckas fortsätta sitt uppdrag och sedan ta sig tillbaka till sin bas.[21][44]
1942, 29 oktober: Handelsfartyget Bengt Sture sänks av den sovjetiska ubåten SC 406 nordväst Stilo fyr. 9 sjömän omkommer, 6 sjömän tas upp av ubåten och förs till sovjetiskt fångläger där de senare likvideras.[21][44]
1943, 16 april: Ubåten Ulven sänks av en tysk mina. 33 sjömän omkommer.
1943, 28 augusti: en DC-3:a, SE-BAF, skjuts ner av tyskt jaktflyg. Alla ombord, tre besättningsmän och fyra passagerare, omkommer.[45]
1943, 22 oktober: en DC:3:a, SE-BAG skjuts ner av tyskt jaktflyg, 13 omkommer och två överlever anfallet.[45]
1943, november: Ett brittiskt bombflygplan släpper sin last över Lund.
1944, 22 februari: Stockholm, Strängnäs, Nacka och Södertälje bombas av Sovjetunionen.
1944, 14 maj: en S 16 skjuts ner av tyskt jaktflyg över internationellt vatten utanför Baltikum. En besättningsman omkommer och de övriga tre tas tillfånga av tyskarna. Dessa släpps efter svenska protester.[45]
1944, 15 maj: en S 16 försvinner i samma område som nedskjutningen av en S 16 skedde 14 maj. Enligt baltiska flyktingar sköts planet ner av tyskt jaktflyg.[45]
1944, 23 maj: en S 16 försvinner över flygning Kattegatt - Skagerack. Vraket återfinns 1951 av danska fiskare med skott- och brandskador.[45]
1944, 13 juni En tysk V-2-raket slår ner vid Bäckebo utanför Nybro. Se även Bäckebotorpeden
1944, 24 november: Passagerarfartyget Hansa sänks av en sovjetisk ubåt norr om Visby. 84 man omkommer.[21]
1944, 29 december: Handelsfartyget Venersborg sänks av sovjetiska ubåtar. 19 sjömän omkommer.[21]
1945, 3 april: Ett svenskt jaktplan skjuts ner utanför Sölvesborg av ett tyskt flygplan av typen Dornier Do 24. Piloten omkommer.[46]
1945, 4 april: ett brittiskt flygplan angriper ett tåg vid Skee station i norra Bohuslän.[45]"
------------------------------------------------------------------


Att vara neutral är väl bara ett sätt att slippa ta något ansvar kan jag känna ibland historiskt..ska vi gå med i Nato och bekänna färg?
Eller ska vi fortsätta som förut och utåt sett låtsas som om vi står utanför kampen mellan det goda och det onda...ja förresten..vilka är goda och vilka är onda?

Är rysskräcken på väg att vakna till liv?


Men visst..hade vi inte kallat oss neutrala där under andra världskriget så hade vi tvingats slåss mot tyskarna...en kapacitet vi inte hade..vi hjälpte till på vårt eget sätt..norska motståndsmän övade på svensk mark..flygplan från de allierade tilläts använda svenska flygplatser..ja..vi gjorde en hel del i skymundan...men som sagt..vi hade ingen kapacitet att föra ett krig..det är den största anledningen till vår sk neutralitet.

Men hur som helst:

Vila i frid alla ni svenskar som dog under andra världskriget trots vår sk neutralitet..vila i frid alla ni fiskare som fick sätta livet till bara för att ni var tvungna att försörja era familjer.


På återseende.

7 kommentarer:

Eva Trillian sa...

Det är aldrig bara svart eller vitt och vår neutralitet kan väl ifrågasättas - men som du skriver; vi hade kanske inte kapaciteten till konsekvenserna av att ta ställning, vad vet jag - ibland känns det ju som den fega utvägen ...
Och vilka är onda och vilka är goda, som sagt? Där är ju hela kruxet ...
Jag känner mig skrämmande oinsatt när jag läser ditt inlägg - en anledning, som många delar med mig, till varför man inte ger sig in i de stora diskussionerna och inte vet hur man ska ta ställning?
Oavsett det, just idag, instämmer jag i ditt; Vila i frid!

Anonym sa...

ja håller med både skribent o kommenterare :) jag kanske är neutral :)

BP sa...

Det här är nog det längsta inlägget du någonsin publicerat!
Och jag håller helt med Eva - hon verkar vara lika skrämmande oinsatt som jag.
Å neutral - vad är det egentligen när det kommer till kritan. Ett ord - inte mera. Men som du säger Sverige hade nog ingen kapacitet då och har den än mindre idag att föra/delta i ett krig.
Lika bra det tycker jag.

annika sa...

Håller med - både dig och kommenterare. Å fe´låt jag orkade inte läsa hela den lista du la upp...
Hoppas du får en bra jobbvecka!

aino sa...

instämmer med tidigare kommentarer.
aino

badtant.bloggo.nu sa...

Nämen detta visste då inte jag. Tack för informationen. Neutral???
Hej svejs.

znogge sa...

Neutrala och neutrala... Finns väl en del synpunkter på det kan jag tycka. Speciellt med tanke på att tyskarna fick transportera genom vårt land. Finns många andra exempel. Men, men...

Trevlig måndagskväll!